top of page
3.png

מפגש יצירה בקרמיקה

שיעור פרטי/קבוצתי

שיעורי קרמיקה בהם נתנסה בעבודה בחימר מסוגים שונים ניצור כלים /פסלים /חפצים בטכניקות שונות
רידוד משטחים, חוליות, נחשים,תבניות,אובניים
כל החומרים בטוחים לשימוש להגשת מזון ושתייה בטוחים לשימוש במדיח כלים
כל מפגש אורך כשעתיים
המחיר כולל חימר ,גלזורות ושריפה בטמפרטורה גבוהה

מפגש יצירה בקרמיקה: Products
bottom of page