top of page
4.png

קרמיקיוגה ceramicsyoga

שיעור פרטי / שיעור קבוצתי

קרמיקיוגה
קרמיקיוגה הוא מפגש בין הגוף ליצירה בחומר. ההקשבה לגוף ומה שהתודעה נושאת ברגע הזה
והבאת התכנים שעולים לכדי יצירה אינטואיטיבית בחומר.
בתחילת מפגש נשב בישיבת מדיטציה , נגביר את ההקשבה למה שעולה בדעתנו ובגופנו בעת הישיבה
נתבונן בתחושות שעולות מהגוף , נתבונן בתכנים שהתודעה מציפה ומעלה, עם מה הגענו היום לשולחן העבודה.
ואז נתחיל לעבוד בחומר עם הקשב הפתוח ותשומת הלב . נתנסה בטכניקות עבודה שונות ונבחר מתוכן את המתאימה ביותר לבטא את מה שיש בנו כעת.
בתום העבודה בחימר נפנה למזרן היוגה לתרגול קצר ורך לשחרור הגוף וסיכום המפגש בין הגוף לחומר.
אורך המפגש כשעתיים וחצי

קרמיקיוגה ceramicsyoga: Products
bottom of page